Regulamin Multisport PLUS

Regulamin korzystania z kart „Multisport PLUS” w CUBANA POLE DANCE STUDIO

 1. Wszystkie zajęcia w naszym studio z kartą MultiSport PLUS są bezpłatne. Karta nie obowiązuje warsztatów, zajęć dodatkowych organizowanych w weekendy lub jakiekolwiek inne zajęcia poza stałą ofertą.
 2. Warunkiem korzystania z kursów w Cubana Pole Dance Studio jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz pozostałych punktów ogólnego Regulaminu naszego Studia.
 3. Użytkownik Karty MultiSport zobowiązany jest do posiadania podczas wizyty w obiekcie: karty MultiSport Plus oraz dokumentu ze zdjęciem w celu okazania go na recepcji.
 4. Użytkownik może skorzystać z jednych zajęć dziennie.
 5. Do każdej z grup obowiązują zapisy i każda z osób jest przypisana do konkretnej grupy. Nie zgłoszone nieobecności 2 razy pod rząd mogą skutkować wykreśleniem z grupy. Zapisy i zgłaszanie nieobecności: biuro@cubanapoledance.pl lub sms 885 888 488.
 6. Każda z osób korzystająca z kart musi wpłacić kaucję w wysokości 60zł. Kaucja jest całkowicie zwrotna w przypadku rezygnacji z zajęć. Osoba rezygnująca musi powiadomić recepcję o tym fakcie minimum tydz. wcześniej.
  W przypadku niezgłoszenia nieobecności z minimum 24 godz. wyprzedzeniem każdorazowo pobierana jest kwota 30zł z kaucji. Po każdej utracie 30zł należy dopłacić ww. sumę, aby móc uczestniczyć w dalszych zajęciach.
  Uczestnik który zgłosi nieobecność z minimum 24 godz. wyprzedzeniem musi odrobić zajęcia w innej grupie, w przypadku nie odrobienia zajęć pobierana jest kaucja 30zł, a następnie trzeba dopłacić różnicę do sumy kaucji początkowej.
 7. Kaucja jest zwracana w całości po zakończeniu kursu w przypadku 100% frekwencji na zajęciach objętych rezerwacją, przy czym minimalny, wymagany okres rezerwacji miejsca na kursie to 4 kolejne zajęcia danego kursu.
 8. Wszystkie niejasności lub sprawy nie objęte w regulaminie wyjaśnia właściciel studia. Kontakt biuro@cubanapoledance.pl lub 885-888- 488
 9. Nasze studio akceptuje tylko karty Multisport PLUS dla osób dorosłych!