Regulamin Studia

 1. Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Cubana Pole Dance Studio jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr. telefonu i adres mailowy).
 2. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Cubana Studio Tańca, Joanna Michalak z siedzibą przy ul. 11 Listopada 64a w Bielsku-Białej. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
 4. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestników kursów od obowiązku jego stosowania.
 5. Zapisy na kursy dokonuje się z arkusza zgłoszeń ze strony internetowej www.cubanapoledance.pl, mailem na adres: biuro@cubanapoledance.pl telefonicznie pod nr tel. 885 888 488 lub osobiście w siedzibie Cubana Pole Dance Studio.
 6. Warunkiem udziału w kursie jest wpłata zaliczki w wysokości 45 złotych.
 7. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu.
 8. Zajęcia odbywają się co tydzień, w tym samym terminie co pierwsze zajęcia. Wyjątkiem są grupy, które mają zajęcia dwa razy w tygodniu.
 9. W przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach czy kursie, jak również rezygnacji z zajęć czy kursu Cubana Pole Dance Studio nie zwraca uczestnikowi wpłaconej kwoty.
 10. Opłatę za następny miesiąc kursu można uiszczać w ostatnim tygodniu zajęć lub przed pierwszymi zajęciami w następnym miesiącu.
 11. Istnieje możliwość odrobienie zajęć w danym miesiącu po wcześniejszej konsultacji z instruktorem. W jednym miesiącu można odrobić max. 1 zajęcia (w przypadku zajęć raz w tygodniu) lub max. 2 zajęcia (w przypadku zajęć dwa razy w tygodniu).
 12. Na salę treningową mogą wchodzić tylko i wyłącznie osoby zapisane, które mają opłacony kurs.
 13. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy instruktora bądź innych przyczyn niezależnych od kursanta, ważność karnetu zostanie przesunięta o ilość nie odbytych zajęć.
 14. Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii-pierścionki, bransoletki, kolczyk w brzuchu i innych nietypowych miejscach, które mogą powodować uszkodzenia ciała i sprzętu na którym ćwiczy.
 15. Uczestnik zajęć typu pole dance nie może sam wykonywać figur bez asekuracji Instruktora, chyba że Instruktor stwierdzi że Uczestnik zajęć może daną figurę sam już wykonać.
 16. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Cubana Pole Dance Studio nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
 17. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia (wymagana pisemna zgoda prawnego opiekuna osób poniżej 18 roku życia)
 18. Uczestnikom znane są skutki uboczne ćwiczeń na zajęciach tj siniaki, otarcia czy odciski i nie będą z tego tytułu wnosić żadnych pretensji.
 19. Na zajęciach pole dance obowiązują krótkie spodenki.
 20. W dzień zajęć nie smarujemy się balsamami, olejkami bądź innymi kremami.
 21. Karnet na otwartą sale jest ważny 4 tygodnie i nie ma limitu w wykorzystaniu.
 22. W razie rezygnacji z zajęć prosimy o poinformowanie o tym instruktora lub telefonicznie.